Norm

NEN 8112:2014 Ontw. nl

Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-01-2017

36,00 39,24 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 38
Commissie Bedrijfsnoodorganisatie
Gepubliceerd op 01-07-2014
Taal Nederlands
NEN 8112:2017 behandelt de bedrijfsnoodorganisatie (BNO) van bedrijven/organisaties. De BNO is een van de drie pijlers van (brand)veiligheid. De andere twee zijn bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. Deze drie worden vanaf heden integraal benaderd in plaats van zuilgericht. De focus ligt op brandveiligheid maar de BNO richt zich op al díé onderwerpen die uit het risicoanalyseproces naar voren komen (maatgevende scenario’s). Het toepassingsgebied is breed en tweeledig. Het eerste toepassingsgebied is gericht op het bedrijfsproces: ieder bedrijf, van klein tot groot, moet zijn BNO hebben afgestemd op de aanwezige risico’s. Voor eenvoudige bedrijven kan dit marginaal zijn en slechts gericht op het in veiligheid brengen van de aanwezigen (ontruimen) en het geven van ‘basic life support’ (BLS). Voor complexere bedrijven of bedrijven met grote risico’s zullen de kwaliteit en grootte van de BNO in lijn moeten zijn met hun complexiteit en risico’s (maatgevende scenario’s). Ter illustratie zijn in de norm voorbeelden opgenomen van verschillende bedrijfstypen. Het tweede toepassingsgebied is gericht op de fysieke verblijfplaats. Dit is over het algemeen het gebouw waar het bedrijf in is gevestigd, maar het kan ook gaan om ‘niet-gebouwen’ zoals openbaarvervoersystemen (bijv. trein, metro) en evenemententerreinen.

Details

ICS-code 13.200
Nederlandse titel Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening
Engelse titel Internal emergency response
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen