Norm

NEN 8700:2011 Ontw. nl

Beoordeling constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren - Grondslagen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-12-2011

41,62 50,36 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 53
Commissie Technische Grondslagen voor Bouwconstructies
Gepubliceerd op 01-04-2011
Taal Nederlands
Deze norm legt de beginselen, toepassingsregels en bepalingsmethoden vast voor zover die samenhangen met de grondslagen aangaande veiligheid, bruikbaarheid en duurzaamheid van verbouwingen en bestaande constructies. Deze norm is bedoeld om te worden gebruikt in samenhang met de normenreeks NEN-EN 1990 t.m. NEN-EN 1999. Deze norm is bedoeld om te worden gebruikt in samenhang met de normenreeks NEN-EN 1990 t.m. NEN-EN 1999 en de normenreeks NEN 8700 bij de beoordeling of: a) een (voorgenomen) verbouwing van een bestaand constructie-onderdeel of een bestaande constructie een voldoende mate van duurzame veiligheid en bruikbaarheid heeft; b) een bestaand bouwwerk (nog) een zeker (vooraf gekozen) prestatieniveau heeft ten aanzien van duurzame veiligheid en bruikbaarheid; c) een bestaand constructie-onderdeel of een bestaande constructie wat betreft de constructieve veiligheid moet worden afgekeurd. Bij die beoordeling moeten zijn inbegrepen de geotechnische omstandigheden, de constructieve veiligheid bij brand en eventuele andere buitengewone belastingen. Deze norm is ook bedoeld om te worden toegepast voor de berekening van bestaande constructies waarbij andere materialen of belastingen buiten het toepassingsgebied van de normenreeks NEN-EN 1990 t.m. NEN-EN 1999 zijn betrokken.

Details

ICS-code 91.010.30
91.080.01
Nederlandse titel Beoordeling constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren - Grondslagen
Engelse titel Assessment of existing structures in case of reconstruction and disapproval - Basic Rules
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen