Norm

NEN 9300:2012 Ontw. nl

Oppervlakte- en dichtheidsbepaling in de stedenbouw

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-10-2013

35,70

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 49
Commissie Oppervlakte- en dichtheidsbepaling in de stedenbouw
Gepubliceerd op 01-03-2012
Taal Nederlands
Deze norm geeft termen, definities en bepalingsmethoden voor oppervlakten en dichtheden gebruikt in de stedenbouw en de ruimtelijke ordening. Het belang van NEN 9300 kan als volgt worden samengevat: - het opstellen van eenduidige oppervlakte- en dichtheidsanalyses door uniforme bepaling van gegevens; - het verkrijgen van vergelijkbare informatie over dichtheid en over de verhouding tussen verschillende schaalniveaus (in oppervlakte en dichtheid); - het geven van alternatieven in het ontwerpstadium, waarin bovengenoemde analyses en bijbehorende verhoudingen zijn betrokken; - de uitwisseling van uniform opgebouwde informatie op dit gebied; - het fungeren als hulpmiddel bij de beoordeling en terugkoppeling in het ontwerpproces. Dit normontwerp is bedoeld om op verschillende schaalniveaus te worden toegepast bij onder meer: - beleidsontwikkeling; - voorbereidingsbesluiten; - gebiedsvisies; - stedenbouwkundige plannen; - stedenbouwkundig onderzoek; - projectontwikkeling; - bestemmingsplannen; - grondexploitaties. Dit normontwerp bevat op de rechterbladzijden de normtekst, terwijl op de linkerbladzijden paragraafsgewijze de toelichtingen zijn opgenomen.

Details

ICS-code 91.020
Nederlandse titel Oppervlakte- en dichtheidsbepaling in de stedenbouw
Engelse titel Determination of area and density in urban planning
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen