Norm

NEN 9997-1+C1+A1:2016 Ontw. nl

Geotechnisch ontwerp van constructies - Deel 1: Algemene regels

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-06-2016

83,33 100,83 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 320
Gepubliceerd op 01-01-2016
Taal Nederlands
NEN 9997-1 is bedoeld om te worden gebruikt als een algemene basis voor de geotechnische aspecten van het ontwerp van gebouwen en civieltechnische werken. De Eurocode NEN-EN 1997-1 en zijn nationale bijlage zijn hierin samengevoegd tot één normdocument. De volgende onderwerpen worden behandeld in NEN 9997-1: Hoofdstuk 1: Algemeen; Hoofdstuk 2: Grondslagen van het geotechnisch ontwerp; Hoofdstuk 3: Geotechnische gegevens; Hoofdstuk 4: Supervisie tijdens uitvoering, monitoring en onderhoud; Hoofdstuk 5: Aanvulling, bemaling en drainage, grondverbetering en wapening van grond; Hoofdstuk 6: Funderingen op staal; Hoofdstuk 7: Paalfunderingen; Hoofdstuk 8: Ankers; Hoofdstuk 9: Grondkerende constructies; Hoofdstuk 10: Bezwijken door hydraulische invloeden; Hoofdstuk 11: Algehele stabiliteit; Hoofdstuk 12: Ophogingen. Bij NEN 9997-1 gaat een aantal bijlagen: - bijlage A voorziet in aanbevolen waarden van partiĆ«le factoren; afwijkende waarden van de partiĆ«le factoren kunnen zijn gegeven in de nationale bijlage; - de overige bijlagen voorzien in aanvullende informatieve begeleiding, zoals internationaal toegepaste berekeningsmethoden.

Details

ICS-code 91.080.01
93.020
Nederlandse titel Geotechnisch ontwerp van constructies - Deel 1: Algemene regels
Engelse titel Geotechnical design of structures - Part 1: General rules
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen