Norm

NEN-EN 1074-1:2000 en

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de geschiktheid en de beproevingen ervan - Deel 1: Algemene eisen

50,04 60,55 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 18
Gepubliceerd op 01-05-2000
Taal Engels
Geeft minimumeisen voor de geschiktheid voor gebruik van afsluiters die worden toegepast in onder- of bovengrondse pijpleidingsystemen voor water (zie EN 805), bedoeld voor menselijke consumptie. Deze norm geeft de algemene ontwerpeisen, de prestatie-eisen en de methode voor de conformiteitsbeoordeling voor afsluiters, ongeacht hun type en materiaal. Deze norm behandelt de voor verschillende typen afsluiters gemeenschappelijke eisen; zij is alleen van toepassing indien er in een van de andere delen van deze norm naar wordt verwezen.

Details

ICS-code 23.060.01
91.140.60
Nederlandse titel Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de geschiktheid en de beproevingen ervan - Deel 1: Algemene eisen
Engelse titel Valves for water supply - Fitness for purpose requirements and appropriate verification tests - Part 1: General requirements
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen