Norm

NEN-EN 1074-2:1993 Ontw. en

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de geschiktheid en de beproeving ervan - Deel 2: Isoleerkleppen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-08-1998

23,85 28,86 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 0
Gepubliceerd op 01-11-1993
Taal Engels
Geeft minimumeisen voor de geschiktheid voor gebruik van blokafsluiters die worden toegepast in onder- of bovengrondse pijpleidingsystemen voor water (zie EN 805), bedoeld voor menselijke consumptie. Deze norm geeft de algemene ontwerpeisen, de prestatie-eisen en de methode voor de conformiteitsbeoordeling voor blokafsluiters, ongeacht hun type en materiaal. Deze norm heeft voorrang boven andere product- of beproevingsnormen: de eisen in andere nomrne zijn alleen van toepassing indien deze norm er naar verwijst. Dit deel van deze norm behandelt eisen aan blokafsluiters met een nominale doorlaat tot en met DN 2000 en voor drukken van PFA 6 bar tot en met PFA 25 bar.

Details

ICS-code 23.060.01
Nederlandse titel Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de geschiktheid en de beproeving ervan - Deel 2: Isoleerkleppen
Engelse titel Valves for water supply - Specifications for use and appropriate verification tests - Part 2: Isolating valves

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen