Norm

NEN-EN 1074-3:1993 Ontw. en

Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de geschiktheid en de beproeving ervan - Deel 3: Terugslagkleppen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-05-2000

23,85 28,86 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 10
Gepubliceerd op 01-11-1993
Taal Engels
Geeft minimumeisen voor de geschiktheid voor gebruik van terugslagkleppen die worden toegepast in onder- of bovengrondse pijpleidingsystemen voor water (zie EN 805), bedoeld voor menselijke consumptie. Deze norm geeft de algemen ontwerpeisen, de prestatie-eisen en de methode voor de conformiteitsbeoordeling voor terugslagkleppen, ongeacht hun type en materiaal. Deze norm heeft voorrang boven andere product- of beproevingsnormen; de eisen in andere normen zijn alleen van toepassing indien deze norm er naar verwijst. Dit deel van deze norm behandelt eisen aan terugslagkleppen met een nominale doorlaat tot en met DN 2000 en voor drukken van PFA 6 bar tot en met PFA 25 bar. Zij is niet van toepassing op terugslagkleppen bedoeld voor verhindering van vervuiling die in andere normen worden behandeld.

Details

ICS-code 23.060.50
Nederlandse titel Afsluiters voor watervoorziening - Eisen aan de geschiktheid en de beproeving ervan - Deel 3: Terugslagkleppen
Engelse titel Valves for water supply - Specifications for use and appropriate verification tests - Part 3: Check valves
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen