Norm

NEN-EN 12620:2002 nl

Toeslagmateriaal voor beton

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-04-2008

94,29 114,09 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 51
Commissie Korrelvormige materialen voor de bouw
Gepubliceerd op 01-10-2002
Taal Nederlands
Deze Europese norm specificeert de eigenschappen van toeslagmaterialen en vulstoffen verkregen door het bewerken van natuurlijke, kunstmatig gevormde of gerecycleerde materialen en mengsels van deze toeslagmaterialen, voor gebruik in beton. De norm geldt voor toeslagmaterialen met een dichtheid, na droging in een stoo, groter dan 2,000 Mg/m3 (2000 kg/m3 die worden gebruikt voor alle soorten beton, met inbegrip van b eton v olgens EN 206-1 en beton in wegen of andere verhardingen en beton voor geprefabriceerde betonproducten. Deze norm specificeert tevens waaraan een kwaliteitsbewakingssysteem voor de "factory production control" moet voldoen en behandelt de beoordeling van overeenstemming van het product met deze Europese norm (conformiteitsbeoordeling). Deze norm is niet van toepassing voor vulstoffen die worden gebruikt als toevoegi ng aan cement anders dan inerte vulstoffen voor beton.

Details

ICS-code 91.100.15
91.100.30
Nederlandse titel Toeslagmateriaal voor beton
Engelse titel Aggregates for concrete
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen