Norm

NEN-EN 12697-10:2001+C1:2008 nl

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 10: Bepaling van de verdichtbaarheid

61,70

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 13
Commissie Wegenbouwmaterialen
Gepubliceerd op 01-08-2008
Taal Nederlands
In deze Europese norm worden drie beproevingsmethoden beschreven voor karakterisering van de verdichtbaarheid van een bitumineus mengsel aan de hand van de verhouding tussen de dichtheid of het gehalte aan holle ruimten en de toegepaste verdichtingsenergie met gebruikmaking van een (Marshall)slagverdichter, gyratorverdichter of trilverdichter. Deze Europese norm is van toepassing op warme bitumineuze mengsels (zowel in het laboratorium vervaardigde mengsels als mengsels afkomstig van monsters van in de fabriek vervaardigde mengsels), waarbij D niet groter is dan 31,5 mm overeenkomstig prEN 13043 voor de slag- en gyratorverdichter, en niet groter dan 40 mm voor de trilverdichter. De resultaten van de beproevingsmethode dienen als aanvulling op de resultaten van het mengselontwerp.

Details

ICS-code 93.080.20
Nederlandse titel Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 10: Bepaling van de verdichtbaarheid
Engelse titel Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 10: Compactibility
Vervangt
Normatieve verwijzingen
  • 89/106/EEG, Bouwproducten

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen