Norm

NEN-EN 12697-24:2004+A1:2007 en

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 24: Weerstand tegen vermoeiing

  • Deze norm is ingetrokken sinds 04-06-2012

87,29 105,62 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 61
Commissie Wegenbouwmaterialen
Gepubliceerd op 01-07-2007
Taal Engels
In dit document worden methoden beschreven voor het karakteriseren van vermoeiing van bitumineuze mengsels door alternatieve proeven, waaronder buigproeven en directe en indirecte trekproeven. De proeven worden uitgevoerd met verdicht bitumineus materiaal onder sinusoïdale belasting of andere beheerste belasting, met gebruikmaking van verschillende typen proefstukken en opleggingen. De procedure wordt gebruikt om bitumineuze mengsels op basis van hun weerstand tegen vermoeiing te rangschikken als richtlijn voor de relatieve prestatie in de verharding, om gegevens te verkrijgen voor het inschatten van het structurele gedrag in de weg en om beproevingsgegevens te beoordelen volgens specificaties voor bitumineuze mengsels. Omdat in dit document geen specifieke beproevingsapparatuur wordt voorgeschreven, hangt de precieze keuze van de beproevingsomstandigheden af van de mogelijkheden en het werkbereik van het gebruikte apparaat. Bij de keuze van specifieke beproevingsomstandigheden moeten de eisen van de productnormen voor bitumineuze mengsels worden gerespecteerd. De toepasbaarheid van dit document wordt beschreven in de productnormen voor bitumineuze mengsels. Van resultaten verkregen met andere beproevingsmethoden kan niet worden gegarandeerd dat ze vergelijkbaar zijn.

Details

ICS-code 93.080.20
Nederlandse titel Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 24: Weerstand tegen vermoeiing
Engelse titel Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 24: Resistance to fatigue
Vervangt
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen