Norm

NEN-EN 12697-28:2001 nl

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 28: Bereiding van monsters voor de bepaling van het bindmiddelgehalte, watergehalte en de korrelverdeling

61,70

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 14
Commissie Wegenbouwmaterialen
Gepubliceerd op 01-01-2001
Taal Nederlands
In deze Europese norm worden beproevingsmethoden beschreven voor het bereiden van testporties voor de bepaling van het bindmiddelgehalte, het watergehalte en de korrelverdeling van monsters van bitumineuze mengsels wanneer het monster dat aan het laboratorium wordt aangeboden een massa heeft die groter is dan of gelijk is aan viermaal de testportie.

Details

ICS-code 75.140
93.080.20
Nederlandse titel Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 28: Bereiding van monsters voor de bepaling van het bindmiddelgehalte, watergehalte en de korrelverdeling
Engelse titel Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 28: Preparation of samples for determining binder content, water content and grading
Vervangt
Normatieve verwijzingen
  • 89/106/EEG, Bouwproducten

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen