Norm

NEN-EN 12697-39:2004 nl

Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 39: Bepaling van het bindmiddelgehalte door ontbranding

  • Deze norm is ingetrokken sinds 13-06-2012

62,00 75,02 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 23
Commissie Wegenbouwmaterialen
Gepubliceerd op 01-10-2004
Taal Nederlands
In dit document wordt een beproevingsmethode voor de bepaling van het bindmiddelgehalte van monsters van bitumineuze mengsels door ontbranding beschreven. Als zodanig is het een alternatief voor de meer traditionele methode waarbij het bindmiddel met gebruikmaking van oplosmiddelen wordt geëxtraheerd. De methode kan worden gebruikt om de mengselsamenstelling te evalueren omdat het overblijvende toeslagmateriaal kan worden gebruikt om de korrelverdeling en dichtheid te bepalen op voorwaarde dat de deeltjes van het toeslagmateriaal bij de bereikte temperatuur niet al te veel uiteenvallen. De resultaten kunnen worden gebruikt voor procesbeheersing of controles of de mengsels aan de voorschriften voldoen. De noodzaak tot kalibratie van een mengsel en de bestanddelen daarvan voordat een analyse kan worden uitgevoerd, is echter de reden dat deze methode gemakkelijker in te zetten is voor mengsels die regelmatig worden gebruikt dan voor een breed scala aan verschillende mengsels met verschillende herkomst van het toeslagmateriaal. De beproevingsmethode is in gelijke mate geschikt voor de analyse van mengsels die gemodificeerde of niet-gemodificeerde bindmiddelen bevatten, omdat de methode moet worden gekalibreerd voor elk mengsel dat gecontroleerd gaat worden indien kalibratie van mengsels wordt toegepast. In geval van twijfel en/of meningsverschil is de bepaling van de kalibratiewaarde gebaseerd op in het laboratorium vervaardigde bitumineuze mengsels (zie A.1 en A.2) de referentiemethode.

Details

ICS-code 93.080.20
Nederlandse titel Bitumineuze mengsels - Beproevingsmethoden voor warm bereid asfalt - Deel 39: Bepaling van het bindmiddelgehalte door ontbranding
Engelse titel Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 39: Binder content by ignition
Vervangt
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen