Norm

NEN-EN 12845:2004+NEN 1073:2008 Ontw. nl

Vaste brandblusinstallaties - Automatische sprinklerinstallaties - Ontwerp, installatie en onderhoud

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-10-2010

191,00 208,19 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 218
Commissie Blusinstallaties
Gepubliceerd op 01-10-2004
Taal Nederlands
Deze norm specificeert eisen en geeft aanbevelingen voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van vaste sprinklerinstallaties in gebouwen en industriële bedrijven, alsmede bijzondere eisen voor sprinklerinstallaties, die een geheel vormen met maatregelen voor de bescherming van de persoonlijke veiligheid. Deze norm omvat uitsluitend de sprinklertypen zoals vastgelegd in EN 12259-1. De eisen en aanbevelingen in deze norm gelden tevens voor alle aanvullingen, uitbreidingen, reparatiewerkzaamheden of andere aanpassingen van sprinklerinstallaties. Zij gelden niet voor watersproei- of ‘deluge’-installaties. De norm omvat de indeling van gevaren, aanleg van watervoorzieningen, te gebruiken onderdelen, installatie en beproeving van de installatie, onderhoud en de uitbreiding van bestaande installaties, en omschrijft de bouwkundige details van gebouwen die minimaal nodig zijn voor de goede werking van sprinklerinstallaties overeenkomend met deze norm. Deze norm omvat geen watervoorzieningen voor installaties niet zijnde sprinklerinstallaties. De eisen uit deze norm kunnen weliswaar worden toegepast als richtlijn voor overige vaste brandblusinstallaties, maar er moet rekening worden gehouden met de specifieke eisen die gelden voor de desbetreffende brandblusvoorzieningen. De eisen gelden niet voor automatische sprinklerinstallaties op schepen, in vliegtuigen, op voertuigen en mobiele brandblusapparatuur of voor ondergrondse installaties die worden toegepast in de mijnbouw. Afwijkingen in het sprinklerinstallatieontwerp kunnen worden toegelaten indien is aangetoond dat dergelijke afwijkingen ten minste een aan deze Europese norm gelijkwaardige beveiliging bieden, bijvoorbeeld door middel van grootschalige brandproeven, indien van toepassing en waarbij de ontwerpcriteria volledig zijn gedocumenteerd.

Details

ICS-code 13.220.20
Nederlandse titel Vaste brandblusinstallaties - Automatische sprinklerinstallaties - Ontwerp, installatie en onderhoud
Engelse titel Fixed firefighting systems - Automatic sprinkler systems - Design, installation and maintenance
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen