Norm

NEN-EN 12879:2001 en

Karakterisering van slib - Bepaling van de gloeirest

35,02 42,37 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 7
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-08-2001
Taal Engels
Voor de bepaling van het droge-stofgehalte, het gloeiverlies van de droge massa, het gehalte aan gesuspendeerde stoffen en de gloeirest zijn verschillende analysemethoden voorhanden. Normalisatie-ontwikkelingen binnen Nederlandse en Europese normcommissies hebben ertoe geleid dat verschillende normen bestaan. Een koepelnorm is in ontwikkeling en zal inzicht geven in de toepassing van de normen voor diverse matrices. Aanvullende eisen ten opzichte van beschikbare normen worden waar nodig in normatieve bijlagen bij de koepelnorm beschreven. Ook zijn normen vervangen of aangepast. Deze norm NEN-EN 12879 beschrijft de bepaling van het gloeiverlies van de droge massa voor de matrix slib. NEN-EN 12879 vervangt het deel voor de bepaling van de gloeirest van NEN 6620.

Details

ICS-code 13.030.20
Nederlandse titel Karakterisering van slib - Bepaling van de gloeirest
Engelse titel Characterization of sludges - Determination of the loss on ignition of dry mass
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen