Norm

NEN-EN 12880:2001 en

Karakterisering van slib - Bepaling van het droge-stofgehalte en het watergehalte

35,02 42,37 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 9
Commissie Milieukwaliteit
Gepubliceerd op 01-08-2001
Taal Engels
Vor de bepaling van het droge-stofgehalte, het gloeiverlies van de droge massa, het gehalte aan gesuspendeerde stoffen en de gloeirest zijn verschillende analysemethoden voorhanden. Normalisatie-ontwikkelingen binnen Nederlandse en Europese normcommissies hebben ertoe geleid dat verschillende normen bestaan. Een koepelnorm is in ontwikkeling en zal inzicht geven in de toepassing van de normen door diverse matrices. Aanvullende eisen ten opziche van beschikbare normen worden waar nodig in normatieve bijlagen bij de koepelnorm beschreven. Ook zijn normem vervangen of aangepast. deze norm NEN-EN beschrijft de bepaling van het droge-stofgehalte en het watergehalte voor de matrix slib. Indien bijlage B van NEN 6499 wordt toegepast kan ook het droge-stofgehalte en het watergehalte voor de matrices waterbodem en afvalwater worden bepaald. NEN-EN 12880 vervangt NEN 6415 en het deel voor de bepaling van het droge-stofgehalte van NEN 6620.

Details

ICS-code 13.030.20
Nederlandse titel Karakterisering van slib - Bepaling van het droge-stofgehalte en het watergehalte
Engelse titel Characterization of sludges - Determination of dry residue and water content
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen