Norm

NEN-EN 13108-1:2006 nl

Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 1: Asfaltbeton

  • Deze norm is ingetrokken sinds 14-07-2016

92,90

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 42
Commissie Wegenbouwmaterialen
Gepubliceerd op 01-06-2006
Taal Nederlands
Deze Europese norm specificeert de eisen voor mengsels van de mengselgroep asfaltbeton voor toepassing op wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden. Deze Europese norm bevat eisen voor de keuze van de bestanddelen. De norm is opgesteld om in samenhang te worden gebruikt met EN 13108-20 en EN 13108-21. Deze Europese norm heeft geen betrekking op asfaltbetonmengsels met chemisch gemodificeerde bindmiddelen die niet worden vermeld in EN 14023.

Details

ICS-code 93.080.20
Nederlandse titel Bitumineuze mengsels - Materiaalspecificaties - Deel 1: Asfaltbeton
Engelse titel Bituminous mixtures - Material specifications - Part 1: Asphalt Concrete
Vervangt
Wordt vervangen door
Normatieve verwijzingen
  • 305/2011,
  • 89/106/EEG, Bouwproducten

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen