Norm

NEN-EN 13172:2001 nl

Producten voor thermische isolatie - Conformiteitsbeoordeling

  • Deze norm is ingetrokken sinds 17-06-2008

76,70

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 30
Commissie Thermische isolatiematerialen
Gepubliceerd op 01-06-2001
Taal Nederlands
Deze norm ondersteunt een serie productnormen voor thermische isolatiematerialen en -producten, die nodig zijn om naleving aan te tonen van het mandaat dat werd verleend ingevolge de EU-Richtlijn Bouwproducten 89/106/EEG. Deze Europese norm bevat vijf informatieve bijlagen: Bijlage A Certificatie van conformiteit (niet ten behoeve van CE-markering); Bijlage B Certificatie van conformiteit (voor producten met brandklassen volgens systeem 1); Bijlage C Conformiteitsverklaring van de fabrikant (voor prestatie-eisen volgens systeem 3); Bijlage D Conformiteitsverklaring van de fabrikant (voor producten met brandklassen volgens systeem 4); Bijlage E Richtlijn voor het gebruik van de bijlage(n). Beoordeling van conformiteit van producten is nodig voor rechtvaardiging van de CE-markering en de vrijwillige certificatie. Welke van de bovenstaande bijlagen moet worden gebruikt voor de CE-markering, wordt bepaald aan de hand van de bijlagen ZA van de productnormen. In bijlage E wordt beschreven hoe de bijlagen tezamen met de hoofdtekst van de norm kunnen worden gebruikt om te voldoen aan de eisen voor certificatie en/of de conformiteitsverklaring voor een product. Hoewel de bijlagen van deze norm informatief zijn, vereist de toepassing van een bijlage door de fabrikant dat aan die bijlage een normatieve status wordt verleend. Als een bijlage wordt toegepast, moet aan de eisen van de bijlage worden voldaan, zoals in de tekst is aangegeven. Deze norm is van toepassing op fabrieksmatig vervaardigde producten voor gebouwen, fabrieksmatig vervaardigde producten voor gebouw- en industriƫle installaties, in-situ-producten voor gebouwen, in-situ-producten voor gebouw- en industriƫle installaties en externe samengestelde systemen voor thermische isolatie.

Details

ICS-code 91.100.60
Nederlandse titel Producten voor thermische isolatie - Conformiteitsbeoordeling
Engelse titel Thermal insulating products - Evaluation of conformity
Vervangt
Vervangen door
Normatieve verwijzingen
  • 89/106/EEG, Bouwproducten

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen