Norm

NEN-EN 13208:1998 Ontw. en

Machines voor voedselbereiding - Groentenschillers - Veiligheids- en hygiëne-eisen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-06-2003

36,24 43,85 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 46
Commissie Machines voor de voedselindustrie
Gepubliceerd op 01-05-1998
Taal Engels
Deze Europese norm specificeert de eisen voor veiligheid en hygiene voor het ontwerp en de vervaardiging van groentenschillers voor gebruik in de commerciele cateirngindustrie, catering in instellingen en in voedingsmiddelenwinkels. De machines die onder deze norm vallen, zijn ontworpen voor het schillen van verschillende soorten groenten en knollen zoals aardappelen, wortelen, schorseneren, rapen, selderij en uien. De norm beperkt zich tot machines met een minimumcapaciteit van 50 kg. Het is niet de bedoeling dat de machines worden verplaatst terwijl ze in bedrijf zijn. De roterende plaat mengt het product onder de geschikte omstandigheden zodat de gewenste bewerking wordt uitgevoerd over de totale vulling. Deze bewerking kan zijn: - het schaven van het oppervlak van de groente of knol; - het afsnijden van fijne schildeeltjes als de bevestiging een snijblad is; - raspen, een bewerking die vergelijkbaar is met schaven; - schrapen of schoonmaken met een borstel-, rubbercoating- of smeedijzeren oppervlak. Machines die onder deze norm vallen maken gebruik van watercirculatie om afval naar de afvoeropening te voeren. De onderkant van de plaats is soms ontworpen met verhoogde delen die de afvoer van het afvalwater versnellen. Deze Europese norm is van toepassing wanneer dergelijke machines worden toegepast voor gebruik onder de beoogde gebruiksomstandigheden zoals gedefinieerd in 3.12 van EN 292-1:1991 en vermeld in de bedieningshandleiding (zie 7.1), inclusief reiniging, verwijdering van voedingsmiddelenblokkades en vullingen, installatie, onderhoud en afvalverwijdering. Machines die onder deze norm vallen zijn niet bedoeld voor reiniging met waterstralen onder hoge druk. Deze Europese norm is niet van toepassing op machines voor thuisgebruik. Groenteschillers hebben niets gemeenschappelijk met ontzwoerdmachines (die zijn behandeld in prEN 12355), noch wat ontwerp of gebruik betreft. Deze Europese norm behandelt significante gevaren bij dergelijke machines, zoals die zijn geïdentificeerd door een risicobeoordeling (zie EN 1050) die zijn vermeld in hoofdstuk 4 van deze norm. Lawaai wordt niet als een significant gevaar beschouwd voor groenteschillers. Dit betekent niet dat de fabrikant van de machine is vrijgesteld van het beperken van geluid en het maken van een geluidsverklaring. Deze Europese norm behandelt geen trillingsgevaar. Deze Europese norm is in de eerste plaats van toepassing op machines die na de publicatiedatum zijn geproduceerd. Bij het opstellen van deze norm is aangenomen dat de te verwerken groenten geen vreemde lichamen bevatten, zoals stenen.

Details

ICS-code 67.260
Nederlandse titel Machines voor voedselbereiding - Groentenschillers - Veiligheids- en hygiëne-eisen
Engelse titel Food processing machinery - Vegetable peelers - Safety and hygiene requirements
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen