Norm

NEN-EN 13361:1998 Ontw. en

Vereiste karakteristieken voor geomembranen en soortgelijke producten gebruikt in de bouw van reservoirs en stuwdammen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-10-2002

23,85 28,86 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 16
Commissie Geokunststoffen
Gepubliceerd op 01-10-1998
Taal Engels
Behandelt de methoden die bij de productie van geomembraamproducten moeten worden toegepast om aan te tonen dat aan de in de productnormen gestelde eisen wordt voldaan. Het bevat tevens een opsomming van de eisen, en de bijbehorende beproevingsmethoden, waaraan moet worden voldaan. De eisen zijn afhankelijk gesteld van de gebruikstoepassingen van het product als afdichtende waterkering, de mate waarin het materiaal aan water wordt blootgesteld, de helling van het talud van de dam dat met de geomembraamlagen is bekleed on der een beschermende laag of direct in contact met water. De eisen hebben betrekking op de door de Europese Commissie in een mandaat vastgestelde voorschriften ten aanzien van sterkte, hygiƫne, gezondheid, veiligheid en milieu en betreffen de mechanische sterkte en waterdoorlatendheid, de weerstand tegen de inwerking door micro-organismen en chemische stoffen en veroudering. De normen leggen de relatie tussen de eisen en de methoden om overeenstemming daarmee aan te tonen; de eisen zelf worden in andere normen vastgelegd. In de norm wordt beschreven op welke wijze type-onderzoek van het product moet worden uitgevoerd, hoeveel monsters moeten worden onderzocht, hoe de productiecontrole in de fabriek moet worden geregeld tijdens de ontwikkeling van het product, de feitelijke productie en de afname, en op welke wijze de beproeving en de inspectie op de bouwplaats moeten worden uitgevoerd.

Details

ICS-code 59.080.70
91.100.50
Nederlandse titel Vereiste karakteristieken voor geomembranen en soortgelijke producten gebruikt in de bouw van reservoirs en stuwdammen
Engelse titel Required characteristics for geomembranes and geomembrane-related products used in the construction of reservoirs and dams
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen