Norm

NEN-EN 13431:2004 nl

Verpakking - Eisen voor verpakking terugwinbaar in de vorm van ernergieterugwinning, inclusief specificatie van de minimumstookwaarde

62,63 75,78 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 18
Commissie Verpakking
Gepubliceerd op 01-07-2004
Taal Nederlands
Deze Europese norm specificeert de eisen waaronder een verpakking kan worden geclassificeerd als terugwinbaar in de vorm van energieterugwinning en geeft procedures om te beoordelen of aan deze eisen is voldaan. Het toepassingsgebied is beperkt tot factoren waar de leverancier de controle over heeft. Dit document kan op zichzelf geen vermoeden van overeenstemming geven. De procedure voor het gebruik van dit document is gegeven in EN 13427.

Details

ICS-code 13.030.99
55.020
Nederlandse titel Verpakking - Eisen voor verpakking terugwinbaar in de vorm van ernergieterugwinning, inclusief specificatie van de minimumstookwaarde
Engelse titel Packaging - Requirements for packaging recoverable in the form of energy recovery, including specification of minimum inferior calorific value
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen