Norm

NEN-EN 13463-1:2001 en

Niet-elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen - Deel 1: Basismethodologie en eisen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 05-03-2009

75,41 91,25 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 43
Commissie Ontplofbare atmosferen
Gepubliceerd op 01-12-2001
Taal Engels
Geeft de basismethodologie en de isen voor het ontwerpen, fabriceren, beproeven en markeren van niet-elektrisch materieel boedoeld voor gebruik in potentieel ontplofbare afmosfeer van lucht en gassen, dampen, nevels of stof. Deze norm is geldig voor atmosferen met een druk tussen 0.8 en 1,1 bar en een temperatuur van tussen -20 °C en +60 °C. Dergelijke atmosferen kunnen ook in het inwendige n materieel aanwezig zijn. De uitwendige temperatuur kan op natuurlijke wijze naar het inwendige van materieel stromen als gevolg van fluctuaties van de inwendige druk en temperatuur. Deze norm kan ook van nut zijn voor het ontwerpen, fabriceren, beproeven en markeren van niet-elektrisch materieel bedoeld voor gebruik buiten de hierboven genoemde grenzen voor druk en temperatuur. Maar in dat geval moet de geschiktheid van het gebruik van het materieel in een dergelijke atmosfeer duidelijk worden aangetoond en gestaafd: door een beoordeling van het risico van ontsteking; door de geleverde bescherming tegen ontsteking, door aanvullende beproeving (indien noodzakelijk); door de technische documentatie van de fabrikant en door de handleiding voor de gebruikers. Deze norm behandelt echter geen aanvullende markering van materieel bedoeld voor gebruik buiten het toepassingsgebied van deze norm zoals gebruik in een met zuurstof verrijkte atmosfeer.

Details

ICS-code 13.230
Nederlandse titel Niet-elektrisch materieel voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen - Deel 1: Basismethodologie en eisen
Engelse titel Non-electrical equipment for potentially explosive atmospheres - Part 1: Basic methodology and requirements
Vervangt
Wordt vervangen door
Gewijzigd door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen