Norm

NEN-EN 13463-1:2009 en

Niet-elektrisch materieel voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen - Deel 1: Basismethoden en eisen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 19-04-2016

98,50

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 73
Commissie Ontplofbare atmosferen
Gepubliceerd op 01-03-2009
Taal Engels
Deze Europese norm specificeert de basismethode en eisen voor het ontwerp, de bouw, testen en markering van niet-elektrische apparatuur die voor gebruik in potentieel explosieve omgevingen in de lucht van gas, damp, nevel en stof.

Dergelijke omgevingen kunnen ook bestaan in de apparatuur. Bovendien kan de externe sfeer binnen de apparatuur worden getekend door natuurlijke ademhaling geproduceerd als gevolg van schommelingen in de apparatuur interne bedrijfsdruk, en/of temperatuur.

Deze norm is geldig voor omgevingen met druk variërend van 0,8 bar tot 1,1 bar en temperaturen variërend van - 20 ° C tot + 60 ° C., dat wil zeggen apparatuur gebouwd om deze Europese norm zullen bevredigende voorwaarden dienst binnen dit bereik, tenzij anders aangegeven. Deze Europese norm dekt geen extra markering voor uitrusting die bestemd is voor gebruik buiten het toepassingsgebied van de geldigheid ervan zoals een met zuurstof verrijkte atmosfeer.

Deze norm is ook van toepassing voor het ontwerp, de bouw, testen en markering van onderdelen, beveiligingssystemen, apparaten en samenstellen van deze producten die hebben mogelijke ontstekingsbronnen en bestemd zijn voor gebruik in explosieve omgeving. Het specificeert de eisen voor het ontwerp en bouw van apparatuur, die bestemd zijn voor gebruik in explosieve omgeving in overeenstemming met alle categorieën van groep I en II.

Deze Europese norm kan worden aangevuld met Europese normen met betrekking tot de specifieke soorten ontsteking bescherming.

Details

ICS-code 13.230
Nederlandse titel Niet-elektrisch materieel voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen - Deel 1: Basismethoden en eisen
Engelse titel Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres - Part 1: Basic method and requirements
Vervangt
Wordt vervangen door
Normatieve verwijzingen
  • 2014/34/EU,
  • 94/009/EEG, Ontploffingsgevaar en apparaten (ATEX)

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen