Norm

NEN-EN 13463-3:2005 en

Niet-elektrisch materieel gebruikt op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen - Deel 3: Bescherming door drukvast omhulsel 'd'

49,30

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 18
Commissie Ontplofbare atmosferen
Gepubliceerd op 01-04-2005
Taal Engels
Dit document geeft de eisen aan voor het ontwerp, beoordeling, bouw en testen van apparatuur die bestemd zijn voor gebruik in explosieve omgeving van gas of stof, beschermd door het soort bescherming: drukvaste behuizing "d". Dit document vormt een aanvulling op de voorschriften van EN 13463-1, waarvan de inhoud ook volledig van toepassing op apparatuur die worden aangelegd ter dit document.

Apparatuur die voldoet aan de relevante clausules van dit document voldoet aan de vereisten voor de volgende categorieën:-apparatuur groep I categorie M2 - die geen een ontstekingsbron die voortvloeien uit de moeilijke bedrijfsomstandigheden, met name ten gevolge van ruwe behandeling en veranderlijke omgevingsomstandigheden; -Apparaten van groep II categorie 2 G of 2D - die een ontstekingsbron ten gevolge van te verwachten storingen niet bevat.

Het type van ontsteking bescherming beschreven in het document kan worden gebruikt hetzij op zichzelf hetzij in combinatie met andere soorten ontsteking bescherming om te voldoen aan de eisen voor uitrusting van groep I categorieën M2 of groep II, categorie 1 of 2 afhankelijk van de beoordeling van de gevaren van ontsteking in EN 13463-1.

Dit document mogen niet worden gebruikt voor uitrusting die bestemd is voor gebruik in stof zwavel en organische peroxiden vanwege de moeilijkheid van het testen en de eisen die in dit document niet van toepassing is op de bescherming van de ontsteking van elektrische apparatuur te specificeren of heen en weer motoren met inwendige verbranding.

Voor deze vereisten moet worden verwezen naar de EN 60079-0 en nl 60079-1 voor elektrische apparatuur en EN 1834-1 -2 en -3 voor uitwisseling motoren met inwendige verbranding.

Details

ICS-code 13.230
Nederlandse titel Niet-elektrisch materieel gebruikt op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen - Deel 3: Bescherming door drukvast omhulsel 'd'
Engelse titel Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres - Part 3: Protection by flameproof enclosure 'd'
Vervangt
Normatieve verwijzingen
  • 2014/34/EU,
  • 94/009/EEG, Ontploffingsgevaar en apparaten (ATEX)

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen