Norm

NEN-EN 13463-5:2011 en

Niet-elektrisch materieel bestemd voor gebruik op plaatsen waar explosiegevaar kan heersen - Deel 5: Bescherming door constructieveiligheid 'c'

  • Deze norm is ingetrokken sinds 19-04-2016

74,30

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 41
Commissie Ontplofbare atmosferen
Gepubliceerd op 01-07-2011
Taal Engels
Deze Europese norm specificeert de vereisten voor het ontwerp en bouw van niet-elektrische apparatuur, bedoeld voor gebruik in explosieve omgeving, beschermd door het soort bescherming constructieve veiligheid 'c'. Deze Europese norm een aanvulling op de voorschriften van EN 13463-1, waarvan de inhoud ook volledig van toepassing op apparatuur volgens deze norm gebouwde.

Het type van ontsteking bescherming in de norm beschreven kan worden gebruikt hetzij op zichzelf hetzij in combinatie met andere soorten ontsteking bescherming om te voldoen aan de eisen voor apparatuur van categorie M2 en groep II, categorie 1 of 2 afhankelijk van de beoordeling van de gevaren van ontsteking in EN 13463-1 groep. Type van ontsteking bescherming 'c' is niet van toepassing voor groep ik voor M1. Deze eisen worden gespecificeerd in NEN-EN 50303.

Details

ICS-code 13.230
Nederlandse titel Niet-elektrisch materieel bestemd voor gebruik op plaatsen waar explosiegevaar kan heersen - Deel 5: Bescherming door constructieveiligheid 'c'
Engelse titel Non-electrical equipment intended for use in potentially explosive atmospheres - Part 5: Protection by constructional safety 'c'
Vervangt
Wordt vervangen door
Normatieve verwijzingen
  • 2014/34/EU,
  • 94/009/EEG, Ontploffingsgevaar en apparaten (ATEX)

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen