Norm

NEN-EN 13463-6:2005 en

Niet-elektrisch materieel gebruikt op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen - Deel 6: Bescherming door bewaking van ontstekingsbronnen 'b'

  • Deze norm is ingetrokken sinds 19-04-2016

49,30

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 21
Commissie Ontplofbare atmosferen
Gepubliceerd op 01-04-2005
Taal Engels
Dit document geeft de eisen aan voor het ontwerp en de bouw van apparatuur, bedoeld voor gebruik in explosieve omgeving, beschermd door het soort bescherming: controle van ontstekingsbron 'b'. Dit document vormt een aanvulling op de voorschriften van EN 13463-1, waarvan de inhoud ook volledig van toepassing op apparatuur gebouwd volgens dit document.

Apparatuur die voldoen aan de relevante clausules van dit document voldoen aan de eisen voor de volgende categorieën:-apparatuur groep I categorie M2 - die geen een ontstekingsbron die voortvloeien uit de moeilijke bedrijfsomstandigheden, met name ten gevolge van ruwe behandeling en veranderlijke omgevingsomstandigheden in mijnen; -Apparaten van groep II categorie 3 - dat geen een ontstekingsbron in normale werking; -Apparaten van groep II categorie 2 G of 2D - dat geen een ontstekingsbron ten gevolge van te verwachten storingen; -Apparaten van groep II categorie 1 G of 1 D - die een ontstekingsbron in normale exploitatie of onder te verwachten storingen of onder zeldzame storingen niet bevat.

Dit soort bescherming kan worden gebruikt voor de productie van categorie 3-apparatuur die anders een ontstekingsbron in normale werking zou hebben, dat wil zeggen het is niet in staat om te voldoen aan EN 13463-1 het type van ontsteking bescherming in de norm beschreven kan worden gebruikt hetzij op zichzelf hetzij in combinatie met andere soorten ontsteking bescherming om te voldoen aan de eisen voor uitrusting van groep I categorie M2, of groep II categorieën 1, 2 en 3 afhankelijk van de beoordeling van de gevaren van ontsteking in EN 13463-1.

Dit document niet van toepassing op:-bedieningsorganen die zijn niet bedoeld om ontsteking bescherming; -de bescherming van de ontsteking van elektrische apparatuur; -apparatuur afgesloten systemen, geïnitieerd door ontvlambaar gas detectoren, explosieve atmosfeer detectoren, koolmonoxide, vuur of rook detectors.

Details

ICS-code 13.230
Nederlandse titel Niet-elektrisch materieel gebruikt op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen - Deel 6: Bescherming door bewaking van ontstekingsbronnen 'b'
Engelse titel Non-electrical equipment for use in potentially explosive atmospheres - Part 6: Protection by control of ignition source 'b'
Vervangt
Wordt vervangen door
Normatieve verwijzingen
  • 2014/34/EU,
  • 94/009/EEG, Ontploffingsgevaar en apparaten (ATEX)

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen