Norm

NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 en

Onderzoek en beoordeling van de buitenriolering - Deel 2: Coderingssysteem bij visuele inspectie

122,00

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 151
Gepubliceerd op 01-06-2011
Taal Engels
Deze Europese norm is van toepassing op het onderzoek en de beoordeling van de afvoer en riool systemen buiten de gebouwen. Het is van toepassing op afvoer en riool systemen, die opereren in wezen onder zwaartekracht, vanaf het punt waar het afvalwater laat een gebouw of een dak drainagesysteem, of een weg gully, tot het punt waar het wordt geloosd in een behandeling werken of het ontvangende water invoert. Riolering en riolen onder gebouwen zijn opgenomen, mits zij niet tot de drainagesysteem van het gebouw behoren.

Dit gedeelte van de Europese norm bepaalt een codeersysteem voor de beschrijving van de inwendige toestand van riolering, riolen, mangaten en inspectie kamers geïdentificeerd door middel van visuele inspectie. In voorkomend gevallen, kan het ook worden gebruikt voor druk en vacuüm-systemen overeenkomstig de voorschriften van de aanwerving autoriteit. Visueel onderzoek van de afvoer en riool systemen kan worden uitgevoerd als onderdeel van het onderzoek om de evaluatie te verrichten.

Details

ICS-code 93.030
Nederlandse titel Onderzoek en beoordeling van de buitenriolering - Deel 2: Coderingssysteem bij visuele inspectie
Engelse titel Investigation and assessment of drain and sewer systems outside buildings - Part 2: Visual inspection coding system
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen