Norm

NEN-EN 1356:1997 en

Beproevingsmethode voor vooraf vervaardigde gewapende producten van geautoclaveerd cellenbeton of lichtbeton met open structuur, onder verticale belasting

35,02 42,37 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 9
Gepubliceerd op 01-01-1997
Taal Engels
Geeft een methode voor de bepaling van het gedrag van gehele elementen (o.a. voor vloeren, daken en wanden, alsook liggers)). Daartoe wordt het element aan de einden over de gehele lengte opgelegd en met twee lijnlasten belast. Met de gegeven methode kunnen onder andere de doorbuiging bij verschillende belastingsniveaus, de belasting waarbij de eerste scheur optreedt en de breukbelasting worden bepaald.

Details

ICS-code 91.100.30
Nederlandse titel Beproevingsmethode voor vooraf vervaardigde gewapende producten van geautoclaveerd cellenbeton of lichtbeton met open structuur, onder verticale belasting
Engelse titel Performance test for prefabricated reinforced components made of autoclaved aerated concrete or lightweight aggregate concrete with open structure under transverse load

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen