Norm

NEN-EN 14342:2005+A1:2008 nl

Houten vloeren - Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken

  • Deze norm is ingetrokken sinds 24-07-2013

76,70

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 27
Commissie Hout
Gepubliceerd op 01-06-2008
Taal Nederlands
A1> Deze Europese norm definieert en specificeert voor producten voor houten en parketvloeren de relevante eigenschappen, eisen en bijbehorende beproevingsmethoden om deze eigenschappen te bepalen bij gebruik als vloer binnenshuis, inclusief overdekte terreinen voor openbaar vervoer. Hij is ook van toepassing op houten lamelparket. Dit document omvat vloeren zoals gedefinieerd in EN 13226, EN 13227, EN 13228, EN 13488, EN 13489, EN 13990, EN 13629 A1>, EN 14761 <A1 en EN 14354. Hij specificeert geen beperkingen of toleranties op afmetingen, die in deze normen zijn opgenomen. A1> Deze Europese norm voorziet ook in de conformiteitsbeoordeling en de eisen voor het merken van deze producten. <A1 A1> Dit document omvat ook producten voor houten en parketvloeren die kunnen zijn behandeld om hun brandgedragprestatie te verbeteren. <A1 A1> Deze Europese norm is niet van toepassing op producten voor houten en parketvloeren met voelbare oppervlakken of als visueel hulpmiddel, bijvoorbeeld producten met een voelbare of zichtbare strook. <A1

Details

ICS-code 79.080
91.060.30
Nederlandse titel Houten vloeren - Eigenschappen, conformiteitsbeoordeling en merken
Engelse titel Wood flooring - Characteristics, evaluation of conformity and marking
Vervangt
Wordt vervangen door
Normatieve verwijzingen
  • 89/106/EEG, Bouwproducten

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen