Norm

NEN-EN 1484:1997 nl

Water - Leidraad voor de bepaling van het gehalte aan totaal organische koolstof (TOC) en opgelost organisch koolstof (DOC)

43,75 52,94 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 9
Commissie Anorganische parameters
Gepubliceerd op 01-08-1997
Taal Nederlands
Geeft een leidraad voor de bepaling van organische kolstof in drinkwater, grondwater, oppervlaktewater, zeewater en afvalwater. Het behandelt definities, interferenties, reagentia en de voorbehandeling van watermonsters met een gehalte van organische koolstof in het gebied van 0,3 mg/l tot 1000 mg/l, waarbij de lagere waarde alleen in speciale gevallen toepasbaar is, bijvoorbeeld drinkwater, gemeten met instrumenten die deze lage niveaus kunnen meten. Hogere concentraties kunnen na voldoende verdunning worden bepaald. Deze Europese norm behandelt geen instrument-afhankelijke aspecten.

Details

ICS-code 13.060.30
Nederlandse titel Water - Leidraad voor de bepaling van het gehalte aan totaal organische koolstof (TOC) en opgelost organisch koolstof (DOC)
Engelse titel Water analysis - Guidelines for the determination of total organic carbon (TOC) and dissolved organic carbon (DOC)

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen