Norm

NEN-EN 152-1:1991 nl

Houtverduurzamingsmiddelen - Beproevingsmethoden - Laboratoriummethode voor de bepaling van de beschermende werking van een preventieve behandeling tegen blauwschimmels van verwerkt hout - Deel 1: Behandeling door bestrijken

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-12-2011

77,85 94,20 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 24
Gepubliceerd op 01-09-1991
Taal Nederlands
Deze Europese norm geeft een methode voor het bepalen van de doeltreffendheid van een preparaat dat wordt aangebracht door bestrijken of soortgelijke oppervlaktebehandeling (bijvoorbeeld spuiten, spuitcabine of dompelen) met als resultaat een gelijkwaardige productretentie om de ontwikkeling van blauwschimmels in hout tijdens de gebruiksduur te voorkomen. Hij is ook van toepassing als een grondverf samen met het verduurzamingssysteem wordt gebruikt. Deze methode is van toepassing op de volgende soorten preparaten aangebracht door oppervlaktebehandeling zoals bestrijken: A schimmeldodende preparaten met of zonder pigment die samen met niet-gespecificeerde lak- of verfflagen worden gebruikt; B schimmeldodende preparaten met of zonder pigment, die samen met gespecificeerde lak- of verflagen worden gebruikt; C schimmeldodende preparaten met of zonder pigment, die worden gebruikt zonder later aan te brengen lak- of verflagen. Het is ook mogelijk om de doeltreffendheid van een gecombineerd beschermingssysteem te beproeven dat het aanbrengen van een preparaat omvat volgens een van de niet-bestrijk technieken zoals omschreven in deel 2, gevolgd door het later aanbrengen van een ander preparaat door bestrijken zoals beschreven in deel 1.

Details

ICS-code 71.100.50
Nederlandse titel Houtverduurzamingsmiddelen - Beproevingsmethoden - Laboratoriummethode voor de bepaling van de beschermende werking van een preventieve behandeling tegen blauwschimmels van verwerkt hout - Deel 1: Behandeling door bestrijken
Engelse titel Test methods for wood preservatives - Laboratory method for determining the preventive effectiveness of a preservative treatment against blue stain in service - Part 1: Brushing procedure
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen