Norm

NEN-EN 15502-1:2012 en

Met gas gestookte centrale verwarmingsketels - Deel 1: Algemene eisen en beproevingen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 06-07-2015

122,00

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 152
Commissie CV- en warmwatertoestellen
Gepubliceerd op 01-07-2012
Taal Engels
Deze Europese norm geeft de gemeenschappelijke eisen en test methoden betreffende, met name de bouw, veiligheid, geschiktheid voor doel, en rationeel gebruik van energie, alsmede de classificatie en markering van centrale verwarming gas gestookte ketels die zijn uitgerust met atmosferische branders, ventilator bijgestaan atmosferische branders of volledig voorgemengde branders, en worden hierna "ketels" genoemd.

Deze Europese norm van toepassing op ketels van de types B en C, volgens CEN/TR 1749:2009:
a) die gebruikmaken van één of meer brandbare gassen van de drie gas families op de druk die verklaarde in nl 437;
b) waar de temperatuur van de warmteoverdrachtsvloeistof niet meer dan 105 ° C tijdens normale werking;
c) waar de maximale bedrijfsdruk in het watercircuit niet meer bedragen dan 6 bar;
d) die aanleiding kunnen geven tot condensatie onder bepaalde omstandigheden;
e) die zijn gedefinieerd in de installatie-instructies een "aggregaat" ketel, een "lage temperatuur ketel" of een "standaard ketel".
f) die zijn bedoeld om te worden geïnstalleerd in een gebouw of in een gedeeltelijk beschermde plaats; g) die zijn bestemd voor de productie van warm water of door de momentane of opslag beginsel, het geheel op de markt gebracht als een enkele eenheid.

Deze Europese norm is van toepassing op ketels ontworpen voor verzegelde watersystemen of voor open water systemen. Vereisten voor ketels met bekende constructies verstrekken deze algemene norm en de specifieke normen (zie deel 2). Voor ketels met een alternatieve constructies, die misschien niet volledig worden gedekt door deze norm of een specifieke norm, zal het risico met deze alternatieve constructie moet worden beoordeeld. Een voorbeeld van een evaluatiemethode, gebaseerd op risico-evaluatie, wordt gegeven in clausule 11.

Deze Europese norm is niet bedoeld ter dekking van toestellen bedoeld voor aansluiting op gas rasters waar de kwaliteit van het gedistribueerde gas dreigt te variëren voor een groot deel over de levensduur van het toestel.

Details

ICS-code 27.060.30
91.140.10
Nederlandse titel Met gas gestookte centrale verwarmingsketels - Deel 1: Algemene eisen en beproevingen
Engelse titel Gas-fired heating boilers - Part 1: General requirements and tests
Vervangt
Vervangen door
Normatieve verwijzingen
  • 90/396/EEG, Gastoestellen

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen