Norm

NEN-EN 16192:2011 en

Karakterisering van afval - Analyse van eluaten

63,00 68,67 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 32
Commissie Anorganische parameters
Gepubliceerd op 01-12-2011
Taal Engels
Deze norm verwijst naar meetmethoden, die moeten worden gebruikt voor de analyse van eluaten verkregen bij uitloging van afvalstoffen. Het normontwerp is een samenvoeging van twee bestaande normen. De nieuwe norm is net als zijn twee voorgangers sterk verweven met de Europese Richtlijn Storten. Analyse van eluaten De Europese Richtlijn Storten beschrijft de voorwaarden waaronder afvalstoffen mogen worden geaccepteerd op een stortplaats. Wanneer een ontdoener een afvalstof wil storten, moet hij een omschrijving aanleveren. Voor bepaalde afvalstoffen bevat de omschrijving analyseresultaten over het uitlooggedrag van de afvalstoffen. De Richtlijn Storten verwijst hiervoor naar analysemethoden die staan beschreven in twee Europese koepelnormen: NEN-EN 12506 en NEN-EN 13370. Deze normen zijn nu samengevoegd in een nieuwe norm: NEN-EN 16192 ‘Characterization of waste - Analysis of eluates’. Wat is er veranderd? De herziene koepelnorm verwijst naar de nieuwste versie van de analysenormen en er zijn verwijzingen naar nieuwe meetmethoden aan toegevoegd. Tot slot zijn er twee nieuwe parameters opgenomen: de bepaling van antimoon en seleen. Voor wie is de nieuwe norm bedoeld? NEN-EN 16192 is van belang voor (geaccrediteerde) laboratoria die de analyse uitvoeren, hun opdrachtgevers en toezichthouders. Dit zijn alle partijen die betrokken zijn bij deze verrichtingen in het kader van het Besluit Melden / Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (Bssa).

Details

ICS-code 13.030.99
Nederlandse titel Karakterisering van afval - Analyse van eluaten
Engelse titel Characterization of waste - Analysis of eluates
Vervangt
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen