Norm

NEN-EN 16214-4:2011 Ontw. en

Duurzaam geproduceerde biomassa voor energietoepassingen - Principes, criteria, indicatoren en verificatoren voor biobrandstoffen en vloeibare biomassa - Deel 4: Berekeningsmethoden van de broeikasgasemissiebalans door gebruik van een levenscyclusanalyse

  • Deze norm is ingetrokken sinds 22-01-2013

35,70

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 40
Commissie Duurzaamheidscriteria voor biomassa
Gepubliceerd op 01-05-2011
Taal Engels

Details

ICS-code 75.160.20
Nederlandse titel Duurzaam geproduceerde biomassa voor energietoepassingen - Principes, criteria, indicatoren en verificatoren voor biobrandstoffen en vloeibare biomassa - Deel 4: Berekeningsmethoden van de broeikasgasemissiebalans door gebruik van een levenscyclusanalyse
Engelse titel Sustainably produced biomass for energy applications - Principles, criteria, indicators and verifiers for biofuels and bioliquids - Part 4: Calculation methods of the greenhouse gas emission balance using a life cycle analysis
Vervangen door
Normatieve verwijzingen
  • 2009/28/EEG, Interne markt voor elektriciteit

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen