Norm

NEN-EN 1793-1:1997 en

Geluidbeperkende constructies langs wegen - Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 1: Intrinsieke waarden voor de geluidabsorptie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 19-11-2012

35,02 42,37 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 9
Commissie Geluidbeperkende constructies
Gepubliceerd op 01-09-1997
Taal Engels
Geeft een laboratoriummethode voor het meten van geluidsabsorptie bij vlakke geluidbeperkende constructies of vlakke bekleding van keermuren of tunnels. Dit betreft de bepaling van de intrinsieke geluidsabsorptie-eigenschappen van geluidbeperkende voorzieningen langs wegen die redelijkerwijs kunnen worden opgesteld in een testfaciliteit volgens de omschrijving van EN 20354. De beproevingsmethode volgens EN 20354 waarnaar in deze norm wordt verwezen, gheldt uitsluitend voor vlakke absorberende elementen; met name worden voorzieningen uitgesloten die als zwak gedempte resonators werken. Sommige voorzieningen zullen significant afwijken van deze vereisten; in dergelijke gevallen dienen de resultaten zorgvuldig te worden geïnterpreteerd.

Details

ICS-code 17.140.30
93.080.30
Nederlandse titel Geluidbeperkende constructies langs wegen - Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 1: Intrinsieke waarden voor de geluidabsorptie
Engelse titel Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 1: Intrinsic characteristics of sound absorption
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen