Norm

NEN-EN 1793-1:1997 en

Geluidbeperkende constructies langs wegen - Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 1: Intrinsieke waarden voor de geluidabsorptie

  • Deze norm is ingetrokken sinds 19-11-2012

34,50

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 9
Commissie Geluidbeperkende constructies
Gepubliceerd op 01-09-1997
Taal Engels
Specificeert de beproevingsmethode voor de bepaling van het geluidabsorberende vermogen van geluidbeperkte constructies in het ontwerp- en productiefase. De norm is niet van toepassing voor reeds geïnstalleerde constructies. Om hiervoor geluidabsorptie te kunnen bepalen spelen ook andere factoren een rol, die niet op het product zelf betrekking hebben, zoals de afmetingen van de constructie en de wijze waarop de constructie is geïnstalleerd. Met de invoering van deze norm komt GCW-1986 'Richtlijnen Geluidbeperkende constructies langs de wegen', waarin de methode is beschreven die tot nu toe in Nederland het meest gevolgd werd bij het bepalen van akoestische schermeigenschappen.

Details

ICS-code 17.140.30
93.080.30
Nederlandse titel Geluidbeperkende constructies langs wegen - Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 1: Intrinsieke waarden voor de geluidabsorptie
Engelse titel Road traffic noise reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 1: Intrinsic characteristics of sound absorption
Vervangt
Wordt vervangen door
Normatieve verwijzingen
  • 89/106/EEG, Bouwproducten

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen