Norm

NEN-EN 1793-3:1997 nl

Geluidbeperkende constructies langs wegen - Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 3: Standaard-geluidspectrum voor wegverkeer

43,75 52,94 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 5
Gepubliceerd op 01-09-1997
Taal Nederlands
Beschrijft een standaard-geluidsspectrum voor wegverkeer, ten behoeve van de evaluatie en beoordeling van de akoestische eigenschappen van voorzieningen die zijn ontworpen om het verkeersgeluid langs wegen te beperken.

Details

ICS-code 17.140.30
93.080.30
Nederlandse titel Geluidbeperkende constructies langs wegen - Beproevingsmethode voor de bepaling van de akoestische eigenschappen - Deel 3: Standaard-geluidspectrum voor wegverkeer
Engelse titel Road traffic noice reducing devices - Test method for determining the acoustic performance - Part 3: Normalized traffic noise spectrum

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen