Norm

NEN-EN 1794-2:2003 en

Verkeersgeluidbeperkende constructies - Niet-akoestische eigenschappen - Deel 2: Algemene veiligheids- en milieu-eisen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 25-01-2011

50,04 60,55 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 23
Commissie Geluidbeperkende constructies
Gepubliceerd op 01-05-2003
Taal Engels
Bevat minimumeisen en andere criteria voor de beoordeling van algemene prestaties met betrekking tot veiligheid en milieu van geluidbeperkende constructies langs wegen, onder karakteristieke omstandigheden langs wegen. De ontwerper kan overwegen aanvullende eisen te stellen voor moeilijke omstandigheden. Er worden zonodig geschikte testmethoden aangegeven, maar voor sommige aspecten kan ten behoeve van informatieverstrekking aan ontwerpers een opgave van materiaaleigenschappen worden vereist. Wordt bepaald dat het licht niet op een hinderlijke manier kan worden teruggekaatst op het geluidsscherm dat daardoor verblindend zou werken, en dat de samenstellende materialen zodanig zijn dat er bij brand geen giftige of schadelijke stoffen vrijkomen. Ook worden eisen gesteld aan vluchtroutes.

Details

ICS-code 93.080.30
Nederlandse titel Verkeersgeluidbeperkende constructies - Niet-akoestische eigenschappen - Deel 2: Algemene veiligheids- en milieu-eisen
Engelse titel Road traffic noise reducing devices - Non-acoustic performance - Part 2: General safety and environmental requirements
Vervangt
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen