Norm

NEN-EN 1808:1995 Ontw. en

Hangsteigers

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-04-1999

53,40

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 111
Gepubliceerd op 01-02-1995
Taal Engels
Hijs- en hefwerktuigen, waaronder dus ook hangsteigers, voor het heffen van personen waarbij gevaar bestaat voor een vrije val van meer dan drie meter vallen een verzwaard keuringsregime. Dat betekent dat CE-markering pas mag worden aangebracht na typekeuring door een door de overheid aangewezen keuringsinstantie, oftewel 'notified body'. Als het werktuig echter is geproduceerd volgens zogenaamde geharmoniseerde normen, is het niet nodig de typekeuring te laten uitvoeren. In dat geval kan worden volstaan met het overleggen van het technisch constructiedossier aan de notified body. Voor hijs- en hefwerktuigen voor het heffen van personen geldt hierbij een overgangstermijn van de Machinerichtlijn tot 1 jan. 1997.

Details

ICS-code 53.020.99
91.220
Nederlandse titel Hangsteigers
Engelse titel Suspended access equipment
Vervangen door
Normatieve verwijzingen
  • 98/37/EG, Machines

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen