Norm

NEN-EN 197-1:2011 nl

Cement - Deel 1: Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor gewone cementsoorten

94,29 114,09 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 39
Commissie Cement
Gepubliceerd op 01-10-2011
Taal Nederlands
Deze Europese norm definieert en geeft de specificaties van 27 verschillende gewone cementsoorten, 7 sulfaatbestendige gewone cementsoorten, alsook 3 verschillende hoogovencementsoorten met lage beginsterkte en 2 sulfaatbestendige hoogovencementsoorten met lage beginsterkte en hun bestanddelen. De definitie van elk cement bevat de verhouding tussen de samen te voegen bestanddelen om deze verschillende cementproducten te produceren, in een reeks van negen sterkteklassen. De definitie bevat eveneens de eisen waaraan de bestanddelen moeten voldoen, evenals de mechanische, fysische en chemische eisen. Verder zijn in deze norm de conformiteitscriteria en de bijbehorende regels opgenomen. Bovendien zijn de noodzakelijke eisen ten aanzien van de duurzaamheid vermeld.

Details

ICS-code 91.100.10
Nederlandse titel Cement - Deel 1: Samenstelling, specificaties en conformiteitscriteria voor gewone cementsoorten
Engelse titel Cement - Part 1: Composition, specifications and conformity criteria for common cements
Vervangt
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen