Norm

NEN-EN 1991-1-1+C1:2015/NB:2015 Ontw. nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-1+C1: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen

23,85 28,86 Incl BTW

Over deze norm

Status Ontwerp
Aantal pagina's 20
Gepubliceerd op 01-10-2015
Taal Nederlands
In deze nationale bijlage zijn de keuzes vastgelegd uit de in NEN-EN 1991-1-1:2002 inclusief C1:2009 gegeven mogelijkheden en zijn de voor Nederland geldende waarden voor de nationaal bepaalde parameters vastgelegd. Hiermee kan worden aangetoond dat een bouwwerk het niveau van constructieve veiligheid bereikt zoals vereist in de Nederlandse bouwregelgeving. In de nationale bijlage zijn eveneens aanvullende teksten opgenomen die niet strijdig zijn met het normblad zelf. Dit kunnen normteksten zijn, maar ook informatieve teksten (bijvoorbeeld opmerkingen, toelichtingen). De nationale bijlage legt ook - voor gebruik in Nederland - de status (normatief of informatief) vast van de informatieve bijlagen die deel uitmaken van het normblad zelf.

Details

ICS-code 91.010.30
91.080.01
Nederlandse titel Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-1+C1: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-1: Algemene belastingen - Volumieke gewichten, eigen gewicht en opgelegde belastingen voor gebouwen
Engelse titel National Annex to NEN-EN 1991-1-1+C1: Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen