Norm

NEN-EN 1991-1-2+C1:2011/NB:2015 Ontw. nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-2+C1: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen - Belasting bij brand

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-11-2019

24,00 26,16 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 16
Commissie TGB Basiseisen en belastingen
Gepubliceerd op 01-10-2015
Taal Nederlands
In deze nationale bijlage zijn de keuzes vastgelegd uit de in NEN-EN 1991-1-2+C1:2011 gegeven mogelijkheden en zijn de voor Nederland geldende waarden voor de nationaal bepaalde parameters vastgelegd. Hiermee kan worden aangetoond dat een bouwwerk het niveau van constructieve veiligheid bereikt zoals vereist in de Nederlandse Bouwregelgeving. In de nationale bijlage zijn eveneens aanvullende teksten opgenomen die niet strijdig zijn met het normblad zelf. Dit kunnen normteksten zijn, maar ook informatieve teksten (bijvoorbeeld opmerkingen, toelichtingen). De nationale bijlage legt ook - voor gebruik in Nederland - de status (normatief of informatief) vast van de informatieve bijlagen die deel uitmaken van het normblad zelf.

Details

ICS-code 13.220.50
91.010.30
91.080.01
Nederlandse titel Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-2+C1: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-2: Algemene belastingen - Belasting bij brand
Engelse titel National Annex to NEN-EN 1991-1-2+C1: Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen