Norm

NEN-EN 1991-1-3+C1:2011/NB:2011 nl

National Annex to NEN-EN 1991-1-2+C1: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen - Sneeuwbelasting

62,63 75,78 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 13
Commissie TGB Basiseisen en belastingen
Gepubliceerd op 01-12-2011
Taal Nederlands
Deze nationale bijlage legt de keuzes vast uit de in NEN-EN 1991-1-3+C1:2011 gegeven mogelijkheden en legt de voor Nederland geldende waarden vast voor de nationaal bepaalde parameters. Eveneens zijn aanvullende teksten opgenomen die niet strijdig zijn met het normblad zelf.

Details

ICS-code 91.010.30
91.060.20
91.080.01
91.080.10
Nederlandse titel National Annex to NEN-EN 1991-1-2+C1: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen - Sneeuwbelasting
Engelse titel Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-3+C1: Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads
Vervangt
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen