Norm

NEN-EN 1991-1-3+C1:2015/NB:2015 Ontw. nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-3+C1: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen - Sneeuwbelasting

24,00 29,04 Incl BTW

Over deze norm

Status Ontwerp
Aantal pagina's 15
Commissie TGB Basiseisen en belastingen
Gepubliceerd op 01-10-2015
Taal Nederlands
In deze nationale bijlage zijn de keuzes vastgelegd uit de in NEN-EN 1991-1-3+C1:2015 gegeven mogelijkheden en zijn de voor Nederland geldende waarden voor de nationaal bepaalde parameters vastgelegd. Hiermee kan worden aangetoond dat een bouwwerk het niveau van constructieve veiligheid bereikt zoals vereist in de Nederlandse bouwregelgeving. In de nationale bijlage zijn eveneens aanvullende teksten opgenomen die niet strijdig zijn met het normblad zelf.

Details

ICS-code 91.010.30
91.060.20
91.080.01
91.080.10
Nederlandse titel Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-3+C1: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-3: Algemene belastingen - Sneeuwbelasting
Engelse titel National Annex to NEN-EN 1991-1-3+C1: Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen