Norm

NEN-EN 1991-1-4:2005 nl

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene belastingen - Windbelasting

Volledig inclusief:

152,30

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 135
Commissie TGB Basiseisen en belastingen
Gepubliceerd op 01-04-2005
Taal Nederlands
EN 1991-1-4 geeft richtlijnen voor het bepalen van de natuurlijke windbelasting voor het constructief ontwerp van gebouwen en civieltechnische werken voor elk van de te beschouwen vlakken. Dit omvat de volledige constructie of delen van de constructie of elementen verbonden aan de constructie, bijvoorbeeld onderdelen, gevelbekledingen en hun bevestigingen, veiligheidsschermen en geluidsschermen. Dit deel is van toepassing voor: -gebouwen en civieltechnische werken met hoogtes tot 200 m. -uggen met een overspanning niet groter dan 200 m, mits deze voldoen aan de criteria voor dynamische respons.Dit deel is bedoeld om de karakteristieke waarde voor de windbelasting te voorspellen op bouwwerken die op land zijn gebouwd, op hun onderdelen en op constructiedelen die aan het bouwwerk zijn bevestigd. Zie NEN 6702

Details

ICS-code 91.010.30
Nederlandse titel Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-4: Algemene belastingen - Windbelasting
Engelse titel Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind actions
Vervangt
Vervangen door
Gewijzigd door
Normatieve verwijzingen
  • 93/37/EEG, Aanbesteding overheidsopdrachten

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen