Norm

NEN-EN 1991-1-5:2003 en

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen - Thermische belasting

Volledig inclusief:

74,30

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 46
Commissie TGB Basiseisen en belastingen
Gepubliceerd op 01-12-2003
Taal Engels
Na publicatie van deze norm wordt gewerkt aan een vertaling in het Nederlands en het opstellen van een nationale bijlage. In deze nationale bijlage worden de nationaal vast te stellen parameterwaarden gegeven, waarmee per land het vereiste veiligheidsniveau wordt bereikt. In Nederland wordt gestreefd nar een zelfde niveau als bij toepassing van 5.3 van NEN 6700. Na publicatie van de bijlage en de normtekst in het Nederlands zal naar verwqachting een coëstentyie periode ingaan van 2 tot 3 jaar., waarin deze norm naast NEN 6702 voor toepassing beschikbaar is. Uiteindelijk zal deze norm NEN 6702 deels vervangen; nl. bij intrekking van NEN 6702. De datum van intrekking van NEN 6702 is vooralsnog gesteld op 2010-03-31.

Details

ICS-code 91.010.30
91.080.01
Nederlandse titel Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen - Thermische belasting
Engelse titel Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions
Vervangt
Gewijzigd door
Normatieve verwijzingen
  • 93/37/EEG, Aanbesteding overheidsopdrachten

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen