Norm

NEN-EN 1991-1-5:2003 nl

Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen - Thermische belasting

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-12-2011

77,85 94,20 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 33
Commissie TGB Basiseisen en belastingen
Gepubliceerd op 01-12-2003
Taal Nederlands
EN 1991-1-5 geeft beginselen en regels voor de berekening van de thermische belastingen op gebouwen, bruggen en andere constructies waarbij inbegrepen hun constructieve elementen. Beginselen nodig voor de bekleding en andere uitrustingen van gebouwen worden eveneens voorzien. Dit deel beschrijft de temperatuurvariatie van constructieve elementen. Er worden karakteristieke waarden voor de thermische belastingen gegeven voor gebruik bij het ontwerp van constructies die zijn blootgesteld aan dagelijkse en seizoengebonden klimatologische variatie. Bij niet-blootgestelde constructies is het niet nodig de thermische belastingen te beschouwen. Constructies waarin de thermische belastingen hoofdzakelijk een functie zijn van hun gebruik (zoals koeltorens, silo's, opslagtanks, ruimten voor warme en koude opslag en voorzieningen voor warm en koud water) worden behandeld in hoofdstuk 7. Schoorstenen worden behandeld in EN 13084-1. Zie NEN 6702

Details

ICS-code 91.010.30
Nederlandse titel Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen - Thermische belasting
Engelse titel Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions
Vervangt
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen