Norm

NEN-EN 1991-1-5:2003+C1:2011/NB:2011 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-5+C1: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen - Thermische belasting

Optioneel verkrijgbaar met:

62,63 75,78 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 12
Gepubliceerd op 01-12-2011
Taal Nederlands
Deze nationale bijlage legt de keuzes vast uit de in NEN-EN 1991-1-5+C1:2011 gegeven mogelijkheden en legt de voor Nederland geldende waarden vast voor de nationaal bepaalde parameters. Eveneens zijn aanvullende teksten opgenomen die niet strijdig zijn met het normblad zelf.

Details

ICS-code 91.010.30
91.080.01
Nederlandse titel Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-5+C1: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen - Thermische belasting
Engelse titel National Annex to NEN-EN 1991-1-5+C1: Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions
Vervangt
Wordt vervangen door
Wijzigt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen