Norm

NEN-EN 1991-1-5+C1:2011/NB:2019 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-5+C1: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen - Thermische belasting

63,00 68,67 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 17
Commissie Technische Grondslagen voor Bouwconstructies
Gepubliceerd op 01-11-2019
Taal Nederlands
In deze nationale bijlage zijn de keuzes vastgelegd uit de in NEN-EN 1991-1-5+C1:2011 gegeven mogelijkheden en zijn de voor Nederland geldende waarden voor de nationaal bepaalde parameters vastgelegd. Hiermee kan worden aangetoond dat een bouwwerk het niveau van constructieve veiligheid bereikt zoals vereist in de Nederlandse bouwregelgeving. In de nationale bijlage zijn ook aanvullende teksten opgenomen die niet strijdig zijn met de norm zelf. Dit kunnen normteksten zijn, maar ook informatieve teksten (bijvoorbeeld opmerkingen, toelichtingen). De nationale bijlage legt ook - voor gebruik in Nederland - de status (normatief of informatief) vast van de informatieve bijlagen die deel uitmaken van de norm zelf.

Details

ICS-code 91.010.30
91.080.01
Nederlandse titel Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-1-5+C1: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 1-5: Algemene belastingen - Thermische belasting
Engelse titel National Annex to NEN-EN 1991-1-5+C1: Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions
Vervangt

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen