Norm

NEN-EN 1991-2+C1:2011/NB:2011 nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-2: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 2: Verkeersbelasting op bruggen

94,29 114,09 Incl BTW

Over deze norm

Status Definitief
Aantal pagina's 38
Gepubliceerd op 01-12-2011
Taal Nederlands
Deze nationale bijlage legt de keuzes vast uit de in NEN-EN 1991-2+C1:2011 gegeven mogelijkheden en legt de voor Nederland geldende waarden vast voor de nationaal bepaalde parameters. Eveneens zijn aanvullende teksten opgenomen die niet strijdig zijn met het normblad zelf. De nationale bijlage legt ook - voor gebruik in Nederland - de status (normatief of informatief) vast van de informatieve bijlagen die deel uitmaken van het normblad zelf. De nationale bijlage moet worden toegepast in samenhang met NEN-EN 1991-2+C1:2011.

Details

ICS-code 91.010.30
93.040
Nederlandse titel Nationale bijlage bij NEN-EN 1991-2: Eurocode 1: Belastingen op constructies - Deel 2: Verkeersbelasting op bruggen
Engelse titel National Annex to NEN-EN 1991-2: Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges
Vervangt
Wordt vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen