Norm

NEN-EN 1992-2:2005/NB:2009 Ontw. nl

Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-2 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Bruggen

  • Deze norm is ingetrokken sinds 01-12-2011

23,85 28,86 Incl BTW

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 16
Commissie TGB Betonconstructies
Gepubliceerd op 01-09-2009
Taal Nederlands
In deze nationale bijlage zijn de keuzes vastgelegd uit de in NEN-EN 1992-2+C1:2011 gegeven mogelijkheden en zijn de voor Nederland geldende waarden voor de nationaal bepaalde parameters vastgelegd. Hiermee kan worden aangetoond dat een bouwwerk het niveau van constructieve veiligheid bereikt zoals vereist in de Nederlandse bouwregelgeving. In de nationale bijlage zijn eveneens aanvullende teksten opgenomen die niet strijdig zijn met het normblad zelf. Dit kunnen normteksten zijn, maar ook informatieve teksten (bijvoorbeeld opmerkingen, toelichtingen). De nationale bijlage legt ook - voor gebruik in Nederland - de status (normatief of informatief) vast van de informatieve bijlagen die deel uitmaken van het normblad zelf. Onderdelen van het normblad met daarin bepalingen die nadere uitwerking (als normtekst) in deze nationale bijlage toelaten, zijn opgesomd in het normblad zelf en in eventuele wijzigingsbladen. Indien op een later tijdstip wijzigingsbladen en/of correctiebladen op het normblad worden gepubliceerd die verdere onderdelen bevatten met nationaal bepaalde parameters (of waarin bestaande onderdelen van het normblad worden aangepast), zal de voorliggende versie van de nationale bijlage daarop worden aangepast. Het stelsel van de Eurocodes is niet specifiek voor enig Europees land ontwikkeld. Niettemin kan met deze normbladen, met de daarbinnen vastgelegde vrijheden uitgewerkt in de bijbehorende nationale bijlagen, worden aangetoond dat een bouwwerk het niveau van constructieve veiligheid bereikt zoals vereist in de bouwregelgeving. Deze nationale bijlage en het normblad zijn alleen binnen het stelsel van de Eurocodes te gebruiken, en niet in samenhang met de normenreeks Technische Grondslagen voor Bouwconstructies - TGB 1990. Laatstgenoemde normenreeks wordt overigens vanaf 1 april 2010 niet meer onderhouden. Deze nationale bijlage geldt alleen voor gebruik in Nederland.

Details

ICS-code 91.010.30
91.080.40
93.040
Nederlandse titel Nationale bijlage bij NEN-EN 1992-2 Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies - Bruggen
Engelse titel National Annex to NEN-EN 1992-2 Eurocode 2: Design of concrete structures - Concrete bridges - Design and detailing rules
Vervangen door

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen