Norm

NEN-EN 1993-1-10:2006 nl

Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-10: Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de dikterichting (inclusief C1:2006)

Volledig inclusief:

  • Deze norm is ingetrokken sinds 26-03-2012

61,70

Over deze norm

Status Ingetrokken
Aantal pagina's 19
Commissie TGB Staalconstructies
Gepubliceerd op 01-01-2006
Taal Nederlands
De publicatie van deze norm is een tussenfase in de uniformering van de technische grondslagen voor berekening van bouwconstructies in Europa. Pas nadat de nationale bijlage bij deze norm is gepubliceerd en de normtekst in het Nederlands is verschenen, kan vanuit wettelijke regelingen (Bouwbesluit 2003 en Arbeidsomstandighedenbesluit) van deze norm in principe gebruik worden gemaakt. Men kan met de voorliggende uitgave dus nog niet aantonen dat is voldaan aan de minimumeisen van constructieve veiligheid van deze wettelijke regelingen. Deze norm kan wel worden gebruikt voor het wennen aan de methode, voor het ontwikkelen van software en voor het voorbereiden van cursussen over de Eurocodes. Vervangt ook NEN 6774:2000 en NEN 6774-2000/A1:2001. EN 1993-1-10 bevat een ontwerpadvies voor de staalkeuze met betrekking tot de breuktaaiheid en met betrekking tot de eigenschappen in de dikterichting van gelaste elementen wanneer er een aanzienlijk risico bestaat voor lamellaire scheurvorming tijdens het fabricageproces. Hoofdstuk 2 is van toepassing op de staalsoorten S 235 tot S 690. Hoofdstuk 3 is echter uitsluitend van toepassing op de staalsoorten S 235 tot S 460. De in hoofdstuk 2 en 3 gegeven regels en aanbevelingen gaan ervan uit dat de constructie is uitgevoerd in overeenstemming met EN 1090.

Details

ICS-code 91.010.30
91.080.10
91.080.10-10
91.080.13
Nederlandse titel Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies - Deel 1-10: Materiaaltaaiheid en eigenschappen in de dikterichting (inclusief C1:2006)
Engelse titel Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties (includes C1:2006)
Vervangt
Vervangen door
Gewijzigd door
Normatieve verwijzingen
  • 89/106/EEG, Bouwproducten

Winkelwagen

Subtotaal:

Ga naar winkelwagen